Ki minősül nemzeti (országos) szintű sportolónak?

A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat értelmében nemzeti (országos) szintű sportolónak az a sportoló minősül, aki a Nemzeti Doppingellenes Szervezet (HUNADO) meghatározásának, valamint az ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi követelményeknek megfelelően nemzeti szinten versenyez.

A Nemzeti Doppingellenes Szervezet (HUNADO) meghatározása értelmében valamennyi sportoló nemzeti (országos) szintű sportolónak minősül, aki:

a) országos / magyar bajnokságon érmet szerzett;

b) nemzeti válogatott keret tagja;

c) bármely olyan hazai rendezésű nemzetközi versenyen, vagy külföldi versenyen indul, amely verseny nemzetközi sportági szakszövetség, vagy a nemzeti sportági szakszövetség versenynaptárában szerepel;

d) államilag / nemzeti sportági szakszövetség által finanszírozott edzőtáborban vesz részt akár Magyarországon, akár külföldön;

e) nemzeti sportági szövetségének javaslata alapján a HUNADO nemzeti nyilvántartott vizsgálati csoportjába tartozik.

Amennyiben azonban e sportolókat nemzetközi sportági szövetségük nemzetközi szintű sportolónak minősíti, úgy a HUNADO előtt is nemzetközi szintű sportolónak minősülnek.

 

KÖTELEZETTSÉGEK:

 

„Nemzeti (országos) szintű sportolóként kérjük, az alábbiakra legyél figyelemmel:

1. Határidőn belül regisztrációval kell rendelkezned a HUNADO rendszerében (www.antidopping.hu), adataid pedig frissítened szükséges, különös tekintettel az elérhetőségeire.

2. Regisztrációval kell rendelkezned az ADAMS rendszerben.

3. Gyógyászati célú mentességért 2016. január 1. napjától kizárólag az ADAMS rendszerén keresztül van lehetősége.

 

1. Regisztrációs kötelezettség a HUNADO rendszerében (itt: www.antidopping.hu)

A nemzeti sportági szakszövetség gondoskodik arról, hogy a HUNADO által működtetett nyilvántartásban regisztrálja magát valamennyi, a szervezeti keretei között tevékenykedő, 16. életévét betöltött nemzeti (országos) szintű sportoló.

A regisztráció határideje
a. a fenti a) pont alá tartozó sportoló esetében az éremszerzést követő 10. nap,
b. a fenti b) pont alá tartozó sportoló esetében a tagsági viszony kezdőnapját megelőző nap 24. órája,
c. a fenti c) pont alá tartozó esetében a versenyen történő nevezésének a napján, a nap 24. órájáig,
d. a fenti d) pont alá tartozó sportoló esetében az edzőtábor kezdőnapját megelőző nap 24. órája,
e. a fenti e) pont alá tartozó sportoló esetében a HUNADO erről szóló értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül.

A regisztráció keretein belül a sportoló valós, általa rendszeresen figyelemmel kísért és ellenőrzött elektronikus levélcímének (e-mail cím) megadása szükséges, figyelemmel arra, hogy a HUNADO a hatáskörébe utalt eljárások során elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot az érintett sportolókkal és egyéb személyekkel.

Azon sportolók, akinek bármilyen okból kifolyólag nem tudnának eleget tenni regisztrációs kötelezettségüknek, munkaidőben a nemzeti sportági szövetségükhöz folyamodhatnak segítségért. A regisztrációval kapcsolatban a HUNADO is személyes segítséget nyújt azon sportolók részére, akik ezt igénylik és e célból a HUNADO irodájában munkaidőben megjelennek.

2. Regisztráció az ADAMS-ben

A nemzeti (országos) szintű sportoló a HUNADO rendszerében történő regisztrációját követően köteles az ADAMS rendszerében is regisztrálni magát.

A regisztráció folyamata:

1. Kérjük, írjon e-mailt az info@antidopping.hu, vagy az adams@antidopping.hu e-mail-címre, és kérje a HUNADO kollégáitól belépési kódját és kezdeti jelszavát.

2. A HUNADO kollégái haladéktalanul megküldik Önnek az ADAMS rendszer belépési kódját és kezdeti jelszavát, továbbá egy összefoglalót a regisztráció menetéről.

3. A megadott belépési kóddal és kezdeti jelszavával kérjük, lépjen be a rendszerbe, a kódhoz és a jelszóhoz mellékelt lépéseknek megfelelően.

4. Az első belépést követően ne felejtse el módosítani kezdeti jelszavát!

E körben szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a nemzeti nyilvántartott vizsgálati csoport tagjai 2016. január 1. napjától kizárólag az ADAMS rendszerben tudják holléti információikat megadni.

3. Gyógyászati célú mentesség iránti kérelem

Bármely olyan nemzeti (országos) szintű sportoló, akivel összefüggésben kivételesen, gyógyászati célból tiltott anyag, vagy tiltott módszer használata, illetve alkalmazása látszik indokoltnak, az igény felmerülését követően mielőbb, de főszabály szerint a sportoló következő versenye előtt legalább 30 nappal köteles gyógyászati célú mentességért folyamodni az ADAMS rendszeren keresztül, csatolva valamennyi releváns orvosi igazolást.

A kérelem, és a csatolt orvosi igazolást két nyelven, magyar és angol nyelven szükséges feltölteni. Amennyiben e körben segítségre szorul, munkaidőben forduljon a HUNADO munkatársaihoz bizalommal, akik a segítségére lesznek.

A TUE Bizottság haladéktalanul, de legkésőbb a nyomtatvány és annak valamennyi mellékletének benyújtását követő 30 napon belül a gyógyászati célú mentességekre vonatkozó nemzetközi követelmény vonatkozó rendelkezéseinek és a HUNADO honlapján közzétett eljárásrendnek megfelelően értékeli és elbírálja a kérelmet.

A gyógyászati célú mentesség körben született döntés elektronikusan, az ADAMS rendszerén keresztül kerül megküldésre a sportoló számára.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a HUNADO TUE Bizottsága által esetlegesen megadott TUE engedély nemzetközi szinten automatikusan nem érvényes, ezért szükséges lehet annak elismertetése a sportág nemzetközi sportági szakszövetségének TUE Bizottságával. Miután az elismerés eljárási határideje – az érintett nemzetközi sportági szakszövetség szabályzatától függően – hozzávetőlegesen 30 nap, javasoljuk, hogy aki nemzetközi szintű versenyre készül, magyar TUE engedélyének elismertetését mihamarabb kezdje meg, azt ne halassza az utolsó pillanatra. Amennyiben e körben segítségre szorul, munkaidőben forduljon a HUNADO munkatársaihoz bizalommal, akik a segítségére lesznek.”