Értékeink, küldetésünk

A szövetség alapító tagjainak képviselőivel, akikkel több éves, évtizedes szakmai, sporttársi, baráti kapcsolatban voltunk és vagyunk, a szövetség megalakulása után – több lépésen keresztül – létrehoztuk, kimondtuk szövetségünk alapértékeit.

A szövetségünk legfőbb értékei az egymás iránti tisztelet, a csapatmunka és a szakmaiság.

Ezek az önként és közösen képviselt, védett értékek segítenek bennünket a tevékenységünkben, az összetartozásunkban, meghatározzák szövetségünk mindennapi működését, a küldetésünk megvalósulását, a szervezeti kultúránkat (tagjaink kapcsolatát és kommunikációját, új tagjaink befogadását és integrációját, döntéshozatalunk módját, stb.), a viselkedésünk írott és íratlan szabályait, és még számtalan meghatározó elemet, amely nap mint nap felmerül  egy szövetség életében.

A közös víziónk mentén megfogalmaztuk a szövetségünk küldetését is, amely hitvallásunkat, a grappling, mint sport, és a tagjaink fejlődése iránti elkötelezettségünket is kifejezi.

 

Küldetésnyilatkozat

A Magyar Grappling Szövetség – mint törvény által, állami feladatokkal és speciális jogosítványokkal felruházott sportági szakszövetség -, összefogja, irányítja, szervezi és fejleszti a sportág iránt érdeklődő közösséget.

Helyi és országos versenyeket szervez, válogatottat működtet, nemzetközi versenyeken való részvételi lehetőségeket teremt, ezáltal is biztosítja a versenyzők és klubjaik magas szintű és folyamatos fejlődését, integrálva más küzdősport ágazatok érdeklődő tagjait is.

A Szövetség tagjait az a kiemelt cél vezérli, hogy a grappling, mint sport, széles körben terjedjen el, művelői egyéni fejlődéséhez is – mind fizikai, mind szellemi téren – biztos alapot és kiváló eszközt nyújtson, akár élethosszig tartó tömegsportról, akár versenysportról legyen szó.

Kapcsolataink ápolásával, innovatív rendszereink, szervezett és tudatos együttműködésünk fejlesztésével, bíróink, edzőink képzésével, a versenyzői és egyesületi igényeket szem előtt tartva, nyitottan, összefogással segítjük tagjainkat egyesületi céljaik és kimagasló eredmények eléréséhez.

Hiszünk abban, hogy küldetésünk megvalósításának záloga az egymás iránti őszinteség és tisztelet, a csapatmunka és a magas szintű szakmaiság.