Egységes elnevezés
(kilencvenes évek)

A grappling kifejezés az angol grapple (megragadni, megfogni) igéből ered. Megragadásos, összekapaszkodós küzdelmet jelent. Nagyon sok harcművészetben, küzdősportban megtalálható ez, pl. már az ókori pankrációban is. Természetesen mindenhol a saját nevükön nevezték ezeket a technikákat. Előtérbe a grappling, mint egységes, erre a tevékenységre utaló elnevezés akkor került, amikor lehetővé vált a különböző stílusú versenyzők egymás elleni küzdelme olyan versenyeken, ahol majdnem minden technika engedélyezett volt.

A kilencvenes években már ilyen tornákat is szerveztek – ez volt a ketrecharc, MMA hőskora – és ezeken a tornákon egyesek a stílusukat grappling-ként, magukat grappler-ként határozták meg. Ők voltak azok, akik a küzdelmet nem kiütéssel, hanem kopogtató, illetve fojtó technikákkal akarták megnyeri, ez volt az erősségük, a stratégiájuk. A grappling azon technikák összefoglaló neve, melynek során az ellenfelet megragadják, földre viszik, rögzítik és feladásra kényszerítik. Ahogy az ilyen versenyek elterjedtek, úgy az edzésmódszerek is változtak és a komoly versenyzőknek már külön grappling és külön ütő-rúgó edzésük, illetve edzőjük is lett.

Fogásgyűjtemény, versenyrendszer
(kétezres évek)

Kezdetben a grappling a technikák egy csoportjára használt egységes elnevezés volt. Ahogy azonban egyre többen foglalkoztak vele és bevették az edzésprogramjukba, megjelentek azok a küzdelmi formák (pl. submission grappling), melyeken csak ezeket a technikákat lehetett alkalmazni. A kétezres években a grappling, mint versenyrendszer is debütált, egyre több országban rendeztek grappling tornákat, egyre többen készültek fel ezekre a küzdelmekre. Ezek a rendszerek a helyi sajátosságokat tükrözték, nem voltak egységesek, akkor még nem volt a grappling-nek sztenderdje, szabványa.

A kétezres évtized második felében a Nemzetközi Birkózó Szövetség (ma UWW, akkoriban FILA) kezdte összefogni ezeket a kezdeményezéseket és kialakította a saját (birkózáscentrikus) szabályrendszerét. 2008-ban megrendezte első Világbajnokságát, elindult az UWW Grappling. (Honlapunkon a továbbiakban UWW Grappling-ként hivatkozunk rá, de tudni kell, hogy kezdetben FILA Grappling volt.) Ahogy egyre többen neveztek a grappling versenyeken, kiderült, hogy nem csak a birkózó múlttal és gyakorlattal, hanem a jiu jitsu gyakorlattal rendelkezők is sikert érnek el. A birkózás mellett a judo és a jiu jitsu is nagy hangsúlyt fektet ezekre a technikákra, sőt az igazán szofisztikált iskolák elsősorban a jiu jitsu-ban alakultak ki. A korábban már említett kilencvenes évekbeli küzdelmeket sokszor az ő képviselőik nyerték.

Gi Grappling, NoGi Grappling, Combat Grappling

A grappling technikáinak nagy része a jiu jitsu-ból és a birkózásból jön. E két küzdősport tekinthető a grappling ősének, kialakítójának. Ebből következően két fő irányzata van, Gi Grappling és NoGi Grappling. Gi Grappling-ben a küzdőfelek a hagyományos jiu jitsu ruházatban (Gi-ben) vannak és maga a ruházat is felhasználható a küzdelem során. A Gi segítségével megragadható, tartható az ellenfél, illetve technikát, pl. fojtást is végre lehet hajtani. NoGi Grappling-ben passzos ruházatban vannak a küzdő felek és a ruházat nem használható fel a küzdelemben (a birkózáshoz hasonlóan).

Bár a grappling olyan fogásgyűjteményként indult, ahol nem volt szabad ütni és rúgni, de versenyrendszerként az egyes formák engedélyezik az ütés-rúgást. Összefoglaló néven az ilyen szabályrendszert Combat Grappling-nek hívjuk. Az első években az UWW Grappling is tartalmazott még ilyen fogásnemet. Időközben a Gi és a NoGi Grappling annyira általánossá vált, hogy kialakult egyfajta szabványa, ma már mindenki ugyanarra gondol, amikor Gi vagy NoGi Grappling-ről beszél. Combat Grappling esetében ez még nincs így, pl. egyes irányzatokban Gi ruházatban vannak a versenyzők, más irányzatokban NoGi ruházatban. Van ahol van kesztyű, van ahol nincs, illetve az engedélyezett technikák köre és alkalmazásuk mértéke is különböző.

Szabványosodás, sportággá válás
(tízes évek)

A Gi Grappling és a NoGi Grappling sztenderdjeinek a kialakulásával lehetővé vált és a tízes években el is indult a grappling sportággá válása. Ma már sok klub kifejezetten grappling klubként határozza meg magát, ahol grappling technikákat, edzésmódszereket tanítanak. A sportággá váláshoz hozzájárul az is, hogy a grappling elterjedt a világban és önállósodik. Egyre több országban foglalkoznak grappling-gel és egyre inkább leválik a birkózásról. Az UWW irányításával kezdetben a birkózás egyik fogásnemeként, majd önálló sportágként, de a helyi birkózó szövetség égisze alatt kezelték a grappling-et (hazánkban is).

Ma már egyre több országban külön szövetsége van és a birkózástól független önálló és támogatott sportág (hazánkban is). Az UWW Grappling népszerűségéhez az is hozzájárult, hogy nagyon sokat változott 2008-2017 között, átvette a jiu jitsu-ból származó szabályokat, alapelveket is, azaz fokozatosan elhagyta a birkózáshoz szorosan kapcsolódó örökségét. Az egyre nagyobb népszerűség hatására 2021-ben az UWW kivette a grappling-et az ASO (Associated Styles Office) hatásköréből és közvetlenül a központjából irányítja a birkózáshoz hasonlóan.

A grappling önálló sportággá válását mutatja az is, hogy ma már a más irányzatokban (pl. csak birkózásban) felkészült sportoló nem tud úgy érvényesülni, mint tudott 10 évvel ezelőtt. Az UWW Világ- vagy Európa Bajnokságon való eredményes szerepléshez ma már speciális sportági ismeret és gyakorlat, felkészülés szükséges.

Magyarországi története

UWW Grappling és Global Grappling
(2009-2016)

Hazánkban már a kezdetekben megjelent az UWW Grappling, természetesen a Magyar Birkózó Szövetség égisze alatt. 2009-ben már Magyar Bajnokság is volt, illetve mentek magyarok nemzetközi versenyekre. 2010-ben nagy csapattal vettünk részt a Dakovo-i Világbajnokságon, 2011-ben pedig Magyarországon, Tamásiban volt a Világbajnokság. Sokan érdeklődtek az új rendszer iránt, nagy volt a népszerűsége, mely azonban az évek során sajnos fokozatosan kopott.

Tradicionális ju-jitsu vonalon indult a 2009-ben Global Grappling, mint hazai fejlesztésű grappling irányzat. Már ebben az időben is közelebb volt azokhoz a nemzetközi szabványokhoz, melyektől akkor még eltért az UWW Grappling. Mint versenyszám 2010-ben, mint önálló verseny 2012-ben debütált. 2012 őszén elindult az első G4 Liga évad is. 2013-ban megalakult a Global Grappling Egyesület, mint a Global Grappling irányító szerve. A későbbiekben átalakult Sportegyesületté.

Egymás mellett, egymástól függetlenül fejlődött a két grappling rendszer. 2014-ben a TEK versenyrendszerében is megjelent a Global Grappling és 2015-re egyértelművé vált a dominanciája. 2015 őszén megállapodásra jutott a Magyar Birkózó Szövetség és a Global Grappling Sportegyesület, hogy onnantól a Sportegyesület a Global Grappling szabályai szerint szervezi a hivatalos versenyeket. 2015 végére egységessé vált a magyar grappling a Global Grappling szabályai szerint. 2016-ban már a Sportegyesület rendezte meg a Magyar Bajnokságot és az akkor induló Diákolimpiát®, illetve a Sportegyesület vitte ki a magyar válogatottat Világ- és Európa Bajnokságra.

Magyar Grappling Szövetség
(2017-2022)

Később az is a megállapodás része lett, hogy csak 2017 végéig kezeli a grappling sportágat a Magyar Birkózó Szövetség, utána elengedi. 2017 végéig tehát meg kell alakítani és be kell jegyeztetni az önálló Magyar Grappling Szövetséget, mely átveszi a szakszövetségi feladatokat, erre ugyanis a Sportegyesület nem jogosult. Az átmeneti időszakban, azaz 2016-ban és 2017-ben itthon Global Grappling szabályok szerint, a nemzetközi versenyeken UWW szabályok szerint versenyeztünk. A legnagyobb sikert 2017-ben a bakui Világbajnokságon értük el, ahol 7 arany-, 8 ezüst és 17 bronzérmet sikerült szereznünk.

A Magyar Grappling Szövetség 2017. április 29-én Kecelen alakult meg szakszövetségként a Global Grappling köré fejlődött közösségből. Megalakulását a Magyar Birkózó Szövetség és a Sport Államtitkárság is támogatta, a bejegyzése 2017 decemberében jogerőre is emelkedett, így átvehette teljes joggal a sportág irányítását a Birkózó Szövetségtől. A szakszövetségi helyzetből fakadó kötelezettség, hogy a nemzetközi szabályok, tehát az UWW Grappling szerint kell versenyezni itthon is. A Magyar Grappling Szövetség szabályrendszerének ezért mind a Global, mind az UWW Grappling a része lett 2018 őszétől.

2018 szeptemberétől tehát már így versenyzünk, a haladó és az open kategóriák UWW szabályok szerint kerülnek megrendezésre, az UWW Grappling szabályai szerint szerezhető kvalifikáció, rangsorpont és országos bajnoki cím is. Fontos lépés volt 2019-ben, hogy a Magyar Grappling Szövetség tagja lett a Nemzeti Versenysport Szövetségnek és az UWW-nek is, betagozódva a hivatalos csatornákba mind a hazai állami, mind a nemzetközi irányító szervezet alá. A Magyar Grappling Szövetség 2020 óta állami támogatásban részesül.

2022-ben pedig az UWW Magyarországra hozta az Európa Bajnokságot, melynek megszervezésében való részvétel a Szövetség eddigi legnagyobb kihívása volt. 29 versenyzővel és 9 bíróval vettünk részt a budapesti Európa Bajnokságon, ahol egy arany, három ezüst és nyolc bronzérmet szereztünk.

Újra egységes szabályrendszer
(2023-)

2023. január 1-től Global Grappling szabályok szerint már nem rendezünk mérkőzéseket a Liga fordulókon. A védett korosztályok és a kezdők is az UWW szabályrendszer szerint, annak korlátozott repertoárjával küzdenek. Az ütő-rúgó versenyszámokat már nem hirdetjük meg a Liga fordulókon. Az első hat évadban 2012 őszétől 2018 nyaráig csak a Global Grappling szabályai szerint versenyeztünk. A következő négy évadban 2018 őszétől 2022 végéig vegyes rendszer volt érvényben. A tizenegyedik évadtól, 2023-tól ismét egységes a szabályrendszer, de ezúttal már az UWW szabályok szerint.